Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Príbehmi a kresbou k eliminácii traumy

Príbehmi a kresbou k eliminácii traumy

Projekt: “Príbehmi a kresbami k eliminácii traumy”

Opis projektu:

Zorganizovanie a zabezpečenie interaktívnych stretnutí s cca 15-timi účastníkmi a jedným workshopom pre odborníkov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, koordinátorov v problematike násilia páchaného na deťoch so zámerom zvýšenia kompetencií v oblasti práce s deťmi a identifikácie problémov, kríz prežívajúcich deťmi ako aj možnými formami pomoci takýmto skupinám detí. Pri realizácii bude využívaná didaktická pomôcka vytvorená pre daný účel. Jedná sa o knihu ss projektívnymi kresbami pomocou ktorých bude možné nahliadnúť do duševného diania účastníkov a odhaliť možnosti ako citlivo riešiť rôzne problémové oblasti.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je poskytnutie inovatívnych a efektívnych podnetov pre pedagogických pracovníkov a pracovníkov s deťmi. Interaktívnymi aktivitami ponúknuť možnosti, ako pomôcť deťom v nepriaznivých životných situáciách, poskytnúť informácie o vývinových charakteristikách jednotlivých období v rámci ontogenézy. Všetkým účastníkov workshopov poskytnúť didaktickú pomôcku a získať informácie na základe vlastných zážitkov, ako s ňou aktívne pracovať.

Schválená suma: 5000,00 €
Trvanie projektu: apríl 2018 – november 2018

Projekt je realizovaný vďaka: