Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - „Pome” sa učiť niečo nové

„Pome” sa učiť niečo nové

Projekt: „Pome” sa učiť niečo nové

Opis projektu:

Deti k nám prichádzajú z málo podnetného prostredia. V našom zariadení sú na dočasnú dobu, preto sa snažíme tento čas využiť veľmi efektívne. S rozvojom jemnej a hrubej motoriky sa rozvíja aj myseľ, pamäť, zlepšuje sa vnímanie či pozornosť. Korčuľovanie a plávanie sú celoročné aktivity, ktoré by sme chceli našim deťom priblížiť. Niektorí sa s korčuľovaním stretávajú aj v školskom klube a z ich rozprávania cítiť nadšenie a nefalšovanú radosť. Zakúpením nastaviteľných korčúľ 2v1 by sme tak mohli dať šancu všetkým deťom sa naučiť nielen korčuľovať na inline, ale vyskúšať si aj pravú ľadovú plochu. Zároveň chceme osloviť certifikovaného trénera plávania a tým priblížiť deťom aj tento šport.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je dať deťom možnosť objavovať spontánnu detskú radosť prostredníctvom bežných detských činností. Deti dostanú možnosť prekonávať samých seba, zažijú pocit úspechu a posilnia si vieru v seba samého. Zároveň sa budú učiť disciplíne a získajú opätovný rešpekt a úctu k dospelému. V neposlednom rade sa vďaka nadobudnutým zručnostiam detí, otvoria širšie možnosti aktivít trávenia voľného času.

Cieľovou skupinou sú deti sexuálne zneužívané a týrané deti vo veku od 3 do 13,99 rokov. Kapacita špecializovaného CpDaR je spolu maximálne 20 detí. (v jednom rodinnom dome 10 detí a v druhom 10 detí). Keďže nefungujeme ako klasické CpDaR ale špecializované, počet detí sa môže meniť z dôvodu počtu neodkladných opatrení stanovených súdom. V našom zariadení sú len dočasne, kedy s nimi pracuje náš špecializovaný odborný tím, aby im pomohol čo najlepšie prekonať traumy a zastabilizovať sa.

Plánované aktivity:

Našim zámerom je nielen deťom vyplniť voľný čas, ale pozitívne a dlhodobo vplývať aj na ich osobnosť a dosiahnuť maximálny rast ich vôľových a morálnych vlastností. Čím majú aktivity, ktoré deti vykonávajú širší charakter, tým sa aj ich osobnosť rozvíja komplexnejšie. Pomocou získaných zručností sa nám rozšíri možnosť voľnočasových aktivít a nakoľko budeme disponovať zakúpeným materiálom, výrazne sa nám zjednoduší ich zabezpečenie.

Z podpory zabezpečíme nákup korčúl, potrebných ochranných pomôcok, plaveckého vybavenia a tiež aktivity ako plávanie pod dohľadom certifikovaného trénera, korčuľovanie na kolieskových korčuliach i korčuľovanie na ľadovej ploche.

Suma podpory: 2 594 €

Trvanie projektu: 1. júl 2022 – 28. február 2023

Projekt bude realizovaný vďaka podpore: