Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - „Pome” sa učiť niečo nové

„Pome” sa učiť niečo nové

Projekt: „Pome” sa učiť niečo nové

Opis projektu:

Deti k nám prichádzajú z málo podnetného prostredia. V našom zariadení sú na dočasnú dobu, preto sa snažíme tento čas využiť veľmi efektívne. S rozvojom jemnej a hrubej motoriky sa rozvíja aj myseľ, pamäť, zlepšuje sa vnímanie či pozornosť. Korčuľovanie a plávanie sú celoročné aktivity, ktoré sme prostredníctvom projektu chceli našim deťom priblížiť. Niektorí sa s korčuľovaním stretávajú aj v školskom klube a z ich rozprávania cítiť nadšenie a nefalšovanú radosť. Zakúpením nastaviteľných korčúľ 2v1 by sme tak mohli dať šancu všetkým deťom sa naučiť nielen korčuľovať na inline, ale vyskúšať si aj pravú ľadovú plochu. Zároveň sme chceli osloviť certifikovaného trénera plávania a tým priblížiť deťom aj tento šport.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo dať deťom možnosť objavovať spontánnu detskú radosť prostredníctvom bežných detských činností. Deti dostali možnosť prekonávať samých seba, zažiť pocit úspechu a posilnia si vieru v seba samého. Zároveň sa učili sebadisciplíne a získavali opätovnú dôveru a rešpekt k dospelému. V neposlednom rade sa vďaka nadobudnutým zručnostiam detí, otvorili širšie možnosti aktivít trávenia voľného času.

Cieľovou skupinou boli deti sexuálne zneužívané a týrané deti vo veku od 3 do 13,99 rokov. Kapacita špecializovaného CpDaR je spolu maximálne 20 detí (v jednom rodinnom dome 10 detí a v druhom 10 detí). Keďže nefungujeme ako klasické CpDaR ale špecializované, počet detí sa môže meniť z dôvodu počtu neodkladných opatrení stanovených súdom. V našom zariadení sú len dočasne, kedy s nimi pracuje náš špecializovaný odborný tím, aby im pomohol čo najlepšie prekonať traumy a zastabilizovať sa.

Zrealizované aktivity:

Nákup trinástich korčúľ 2v1, teda možnosť zmeny z kolieskových na ľadové a samozrejme chrániče a prilby. Vďaka tomuto rozšíreniu športových potrieb, si deti mohli vychutnávať tak preháňanie sa na kolieskách od augusta do októbra, ako aj užívať si ľadovú plochu od decembra, až do jej zatvorenia.

Prvotné nezdary na kolieskových korčuliach postupne striedal väčší pocit istoty a radosť z prvých prejdených metrov bez pádu a zaváhania. Celú jeseň sme trénovali na novom asfalte, ktorý sme mali neďaleko nášho centra. Na ľadovú plochu sme už boli skvele pripravení. Tam sa deti postavili a od prvej chvíle to vyzeralo, akoby už korčuľovali roky. Postupne zvyšovali svoju rýchlosť, obkukávali techniku, piruety a rôzne otočky od ostatných korčuliarov. Na ľadovú plochu sme chodili vždy ako bola prístupná verejnosti. Dokonca si tieto informácie deti získavali aj v škole od spolužiakov a dohadovali si tam s nimi stretnutia. Takže okrem rozvoja telesnej zdatnosti a kondície sa u detí vo veľkej miere rozvíjali aj sociálne zručnosti.

 

Neuveriteľným prínosom bol nákup plaviek a plaveckých potrieb a zaplatenie plaveckého výcviku s profesionálnym trénerom. Desať piatkových plaveckých tréningov spravilo zázraky. Plávanie prebiehalo pod dohľadom certifikovaného trénera. Deti sa najprv oboznamovali s prostredím a testovali správanie svojho tela vo vode. Veľkou oporou boli plavecké pomôcky, ktoré im pomohli prekonávať prvotný strach a obavy z ponorenia. Každé dieťa reagovalo na vodu veľmi rôzne. Od veľkého strachu čo i len vojsť do vody až po spontánne skoky do bazéna bez akýchkoľvek zábran. Tréner so svojim tímom pristupovali k deťom veľmi profesionálne. Hrami vo vode sa deti postupne prestali báť toho, že im po tvári steká voda, prestali sa báť ponoriť sa pod vodu pre koliesko, skokmi do kruhov trénovali dopady do vody, pri splývaní trénovali uvoľnenie tela. Staršie dievčatá sa postupne dopracovali do veľkého bazénu, v ktorom začali trénovať plavecké štýly – kraul a prsia. Keby ste videli tú eufóriu, keď samé dokázali preplávať celú jednu dĺžku. Ich sebavedomie rástlo a úmerne s tým stúpala aj motivácia do ďalších tréningov. Malé deti sa v malom bazéne hrali rôzne hry na oboznámenie sa s vodou, na nácvik dýchania a hry na splývanie. Samozrejme, že aj oni si skúšali plavecké techniky za pomoci plaveckých pomôcok.

Zhrnutie koordinátorky projektu Elišky:

Ak by som mala zhodnotiť tento projekt ako celok, bol to jeden z najúspešnejších projektov nášho centra. Má pre naše deti nevyčísliteľnú hodnotu. Okrem toho, že sme im vytvorili nové možnosti trávenia voľného času, neskutočne rástli aj osobnostne. Posilnila sa ich viera vo vlastné schopnosti. Takmer všetci sa na začiatku sami čudovali čo vlastne dokážu. Počas plaveckých tréningov a korčuľovania boli veľmi aktívny. Sami chceli napredovať, ich záujem zúčastniť sa týchto aktivít bol enormný.

Suma podpory: 2 594 €

Trvanie projektu: 1. júl 2022 – 28. február 2023

Projekt bol realizovaný vďaka podpore: