Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Podpora a pomoc deťom cez zážitky, pocity a poznávanie

Podpora a pomoc deťom cez zážitky, pocity a poznávanie

Projekt: “Podpora a pomoc deťom so synCAN cez zážitky, pocity a poznávanie”

Opis projektu:

Projekt je zameraný na napĺňanie citových potrieb detí a získaniu nových pozitívnych podnetov, zážitkov a skúseností. Našim deťom často ubližovali najbližší, práve tí, ktorí ich mali milovať a chrániť. Chýba im istota, bezpečie, láska a prijatie. Následkom je hlboká citová trauma. Prostredníctvom tohto projektu chceme realizovať viaceré relaxačné aktivity s využitím terapeutických prvkov, cez ktoré získajú naše deti opäť krajší pohľad na svet. Traumy, ktoré deti prežili doma, budú postupne nahrádzane pozitívnymi skúsenosťami a zážitkami, čím prispejeme k oslabeniu citovej traumy a posilneniu sebadôvery a dôvery v nás dospelých.

Cieľom projektu je:

Overenou metódou s využitím prvkov riadenej canisterapie a zdravotného vozenia s prvkami hippoterapie dosiahnuť zlepšenie komunikácie, pohyblivosti, motivácie, odbúranie stresu, uzavretosti, nečinnosti až apatie, traumou zasiahnutého dieťaťa. Naštartovať budovanie pocitu zodpovednosti a užitočnosti. Dosiahnuť reguláciu svalového napätia, zlepšenie reči, zlepšenie dýchania, tréning rovnováhy, polohovanie, tréning vnímania, nácvik zmyslovej celistvosti. Cez účasť na letných tábor podporiť budovanie samostatnosti, spolupráce, empatie, prosociálnosti prostredníctvom riadených hier v rámci táborových aktivít.

Plánované aktivity:

Psovodka Majka a psíkovia Dora, Beky, Katy a Giorgo pomáhajú – Táto aktivita bude prebiehať s overenou psovodkou, ktorá s nami spolupracuje už dlhodobo a teda pozná špecifiká a potreby našich detí. Vždy pre stretnutím si odkonzultujeme, aké deti budú pri najbližšom stretnutí a aké majú špecifiká. Podľa toho si vždy naplánuje konkrétny priebeh. Možnosti sú polohovanie-relax, špecializované hry pre deti spolu, ale aj individuálne dieťa-pes, starostlivosť o psov, ako kŕmenie, česanie, hladenie. Ale tiež spoločné prechádzky so psami. Aktivita bude realizovaná 14 krát v rozsahu 2 hodín v priestoroch CpDaR ale aj mimo neho. Pri tejto aktivite sa bude klásť dôraz na vplyv blízkeho kontaktu psa a človeka. Pes sa stáva spoločníkom pri hrách, zároveň sa deti jeho pomocou vedú k zodpovednosti a ohľaduplnosti. Tiež zaháňa pocit osamelosti, ochotne prijíma emocionálne potreby dieťaťa, hlavne telesný kontakt.

Zdravotné vozenie s prvkami Hippoterapie, starostlivosť o ranč – aktivita bude prebiehať s odborne vyškoleným trénerom. Cez sprostredkovanie pohybu a interkcie so zvieraťom, čo deťom z nášho CpDaR navodí pocity radosti. Máme z minulých stretnutí s touto podporou aktivitou pre naše deti, že zdravotné vozenie s prvkami hippoterapie traumatizovaným deťom výrazne pomáha pri zvládaní ich každodenných problémov, a to najmä osvojením si rôznych sociálnych zručností, vybudovaním si sebadôvery a pozitívnejšieho vnímania okolitého sveta. Okrem emocionálnej pomoci jazdenie na koni formuje svalstvo na nohách, rukách, ale najmä chrbte a celkovo prispieva k správnemu držaniu tela.

 

Letný pobytový tábor pre deti v kríze – Základom tejto aktivity je príležitosť pre deti prekonať svoj strach, napríklad z nového a neznámeho prostredia, či nových ľudí. Táborové aktivity sú rôznorodé. Tábory budeme vyberať podľa záujmov detí, ktoré budeme mať v danom čase v našej starostlivosti. Ale základ táborov je priestor na vyskúšanie rôznych druhy športov, súťaží, tímových hier, ktoré rozvíjajú spolupatričnosť a spoluprácu medzi deťmi.
Kapacita nášho špecializovaného CpDaR je 20 detí. Žiadame o pomoc pri financovaní tábora pre 12 detí. Pre ďalšie deti budeme financovať tábor z iných zdrojov.

Schválená suma: 6 020,00 €

Trvanie projektu: júl 2020 – marec 2021

Projekt je realizovaný vďaka: