Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Bezpečie v podnetnom prostredí

Bezpečie v podnetnom prostredí

Projekt: “Bezpečie v podnetnom prostredí”

Opis projektu:

Deti k nám prichádzajú z prostredia, v ktorom zažívali násilie, strach a obavy. V našom zariadení sa im snažíme vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie. Udržiavanie atmosféry bezpečia si vyžaduje nielen neustále úsilie nášho tímu, no zároveň aj požiadavky na materiálne zabezpečenie. Aj napriek maximálnej snahe o udržiavanie sa nábytok v zariadení opotrebováva, čo si vyžaduje priebežnú obnovu. Prostredníctvom podpory z projektu obnovíme kompletne jednu detskú izbu pre tri deti a spoločenskú miestnosť pre všetky deti doplníme gaučom.

Cieľ projektu:

Detstvo by malo byť krásnym a bezstarostným časom objavovania sveta. No deti, ktoré sú k nám umiestňované nemali šancu ho takým zažiť. Súčasťou každého detského sveta, sú aj detské izby s nábytkom, ktorý už v našom zariadení nie je tým najpodnetnejším. Dištančné vzdelávanie i dlhšia karanténa začiatkom roka, keď aj počasie nedovoľovalo tráviť čas aspoň na dvore, ale uzatvorení v zariadení, nemalou mierou prispeli k jeho nadmernému opotrebovaniu. Vďaka podpore Nadácie Volkswagen sa nám podarilo minulý rok obnoviť jedu detskú izbu a zabezpečiť gauč do spoločenskej miesnosti. Z tohtoročnej projektovej podpory plánujeme kompletnú obnovu ďalšej detskej izby, čím  našim deťom vytvoríme príjemný priestor na každodenné aktivity, zážitky a všetky detské hry, ktoré sú dôležité pre zdravý vývin každého dieťaťa.

Cieľovou skupinou sú deti sexuálne zneužívané a týrané deti vo veku od 3 do 13,99 rokov. Do starostlivosti CpDaR sú deti prijímané na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia. Sú to deti, ktoré si zažili násilie od najbližších, tých, ktorí ich mali chrániť a byť pre ne oporou. Mnohé z nich až potom, ako sú k nám umiestnené a prejdú krízovou intervenciou dokážu pokojne vyspať, bez strachu rozprávať, umyť sa, najesť, či len tak sa bezstarostne hrať, či leňošiť.

Zrealizované aktivity:

Centrum Slniečko, n.o. pomáha obetiam násilia viac ako 20 rokov a aj keď by bolo povzbudzujúce vedieť, že našu pomoc potrebuje stále menej detských obetí, žiaľ, opak je pravdou a tak je zrejmé, že nás čakajú ďalšie roky pôsobenia.
Vďaka podpore Nadácie Volkswagen sa nám podarilo kompletne obnoviť ďalšiu detskú izbu v našom domčeku. Priestor je špeciálne a účelne navrhnutý s ohľadom na potreby našich detí. Nábytok na mieru sme zvolili z dôvodu maximalizácie využitia možností miestnosti, vďaka ktorému má každé dieťa dostatok osobného priestoru aj priestoru na uloženie vlastných vecí. Pre deti v našom zariadení je skutočne dôležité, aby mali k dispozícii miesto, kde sa cítia bezpečne a komfortne. Veríme, že vďaka novému vybaveniu izby sa nám podarilo vytvoriť naozaj veľmi príjemný priestor. O úspešnom výsledku projektu svedčia aj nadšené reakcie našich detí, ktoré v izbe rady trávia čas hraním spoločenských hier, čítaním, či oddychom. Deti uviedli, že sa vo vynovenej izbe cítia príjemne, aj vďaka zvolenému odtieňu nábytku. Nové postele im pomáhajú zabezpečiť kvalitný spánok. Podpora z projektu jednoznačne priniesla deťom bezpečný a inšpiratívny priestor. Nová izba motivuje deti udržiavať si v nej poriadok, čo je ďalším prínosom tohto projektu. Deti sa naučili viac sa starať o priestor, v ktorom žijú.  Uvedomujeme si, že správanie detí, ktoré zažívali násilie, môže priniesť aj rôzne prejavy agresivity spojené s ničením materiálnych vecí. Nevieme úplne zabezpečiť, že sa nábytok nezničí, avšak vieme deti viesť k uvedomovaniu si hodnôt nadobudnutých i darovaných vecí a učiť ich, že starostlivosti o prostredie okolo je dôležitá. Veríme, že naša snaha môže prispieť k pozitívnej zmene.

Suma podpory: 2 994 €

Trvanie projektu: 1. október 2022 – 31. august 2023

Projekt bude realizovaný vďaka podpore: