Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Naordinujme hru deťom bez lásky

Naordinujme hru deťom bez lásky

Projekt: “Naordinujme hru deťom bez lásky”

je súčasťou darcovského portálu Dobrá krajina.

Zámerom projektu je skvalitniť v Krízovom stredisku tak poskytované služby formou terapí hrou, ako aj priestor v ktorom deti trávia čas. V zariadení sú umiestnené deti, ktoré boli týrané, zneužívané, zanedbávané, alebo sa stali priamymi svedkami domáceho násilia. Terapia hrou umožňuje deťom vyjadriť ich skúsenosti a pocity prostredníctvom prirodzeného hrového procesu, v ktorom deti samé riadia uzdravujúci proces. Nakoľko deti svoje zážitky a vedomosti často komunikujú hrou, táto sa pre nich stáva dôležitým nástrojom pre pochopenie seba samých, ako aj ostatných.

Cieľom projektu je:

– vytvoriť bezpečný a podnetný priestor pre kvalitné poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí v krízovom stredisku, kde sú deti umiestnené z dôvodov zanedbávania, týrania, zneužívania a podieľať sa na ich včlenení do prirodzeného sociálneho prostredia

– prostredníctvom kvalitných pomôcok pre špecializované terapeutické metódy pomáhať týraným, zneužívaným deťom zvládať emocionálny stres a následky traumy

– priestor interiéru i exteriéru upraviť, zútulňovať a udržiavať tak, aby bol podporným pri práci s deťmi

– vytvoriť účinný systém pomoci a ochrany deťom v kríze, v krízových životných situáciách formou kvalitného materiálneho dovybavenia krízového strediska.

Požadovaná suma: 4000 €

Link na projekt:

https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/naordinujme-hru-detom-bez-lasky

Projekt je realizovaný vďaka: