Na palube všetci spolu - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Prebiehajúce projekty / Na palube všetci spolu

Na palube všetci spolu

Projekt: “Na palube všetci spolu”

Opis projektu:

Nárast extrémizmu, rasovej neznášanlivosti, netolerancie, ako i mnohých ďalších foriem podobných negatívnych prejavov na Slovensku je fakt. Je tiež fakt, že veľa programov je zameraných na boj s násilím, na prevenciu násilia, či jeho elimináciu. Preventívne programy Centra Slniečko zamerané na boj s násilím, na prevenciu násilia, či jeho elimináciu, aktívne prebiehajúce od roku 2014, patria medzi ne. A práve tieto skúsenosti zo ZŠ a SŠ ukázali, že je nevyhnutné sa pri vzdelávaní a výchove v téme “násilie” sústrediť na deti už v predškolskom veku. Tento projekt sa zameriava na deti v preškolskom veku a spolu s nimi na všetkých dospelých, ktorý ich sprevádzajú.

Ciele projektu:

Hlavný cieľ: Vštepovať hodnoty rešpektujúce ľudské práva a slobody deťom od čo najútlejšieho veku.

Čiastkové ciele: 
– informovať deti v MŠ o rôznorodosti ľudí vo svete
– poukázať na kultúrne rozdiely v spoločnosti
– posilniť rešpektovanie seba, ako rovnocenného človeka
– rozvíjať empatiu a naučiť sa byť citlivý k pocitom druhých
– učiť deti vnímať inakosť ako prínos, nie ako bariéru, či ohrozenie
– prostredníctvom detí vplývať na rodičov, vychovávateľov, učiteľov, všetkých dospelých
– naučiť deti násilie rozpoznávať, rozprávať sa o ňom a bez ohľadu na spoločenské normy ho nebrať ako “bežnú súčasť života”

Suma podpory: 17 129 €

Spolufinancovanie: 1 700€

Trvanie projektu: 1.2. – 31.12.2017

Realizované aktivity:

 • realizácia interaktívnych stretnutí s deťmi v materských školách v Nitre a BA
  – pilotné preskúšanie preventívneho programu zameraného na témy ako vyčleňovanie z kolektívu, posmievanie sa, …
 • Vytvorenie a vydanie materiálov pre deti nadväzujúce na krátke príbehy Kozma:
  – kniha príbehov “Kozmo a jeho dobrodružstvá” a “Príručka pre dospelákov”
  – pexeso
  – metodická maľovanka
  – nálepky Kozmo
 • rozšírenie webstránky www.kozmove-dobrodruzstva.sk o podstránku “Na stiahnutie“, ktorá bude aj naďalej pravidelne rozšírovaná o ďalšie materiály na stiahnutie
 • online kampaň, ktorá zabezpečí vyššiu návštevnosť FB profilu Kozmo a tiež webstránky www.kozmove-dobrodruzstva.sk

Projekt je realizovaný vďaka:

Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práva a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.