Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - KOZMO a jeho dobrodružstvá – preventívny program

KOZMO a jeho dobrodružstvá – preventívny program

Projekt: “KOZMO a jeho dobrodružstvá – preventívny program pre deti od materských škôl”

Opis projektu:

Preventívny program zameraný na problematiku násilia, ktoré nie je neznáme už deťom v materských školách v rôznych formách, ako napríklad: vyčleňovanie z kolektívu pre pôvod, kvôli odlišnosti, posmievanie sa kvôli zovňajšku, ignorácia násilia,.. V roku 2017 pilotne prebiehal v 7-mych triedach 6-tich MŠ. Informácie o ňom sa dostali k mnohým MŠ, ktoré oň prejavili záujem. To si však vyžaduje zaškolenie odborníkov, ktorí ho prinesú do MŠ aj v ďalších mestách. Vďaka projektu vyškolíme 20 odborníkov. S podporou edukačného videa, online kampane a spoločenskej hry prepojíme zapojené deti s rodičmi i verejnosťou.

Ciele projektu:

  • podpora aktívnej občianskej spoločnosti;
  • podpora výchovy a vzdelávania deti a mládeže;
  • zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie; profesijných skupín;
  • vytvorenie podporných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd.

Suma podpory: 27 000 €

Spolufinancovanie: 6 980 €

Trvanie projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Realizované aktivity:

8. – 10. jún 2018 – Banská Bystrica, školenie odborníkov pre realizáciu preventívneho programu

Od 13. septembra 2018 začali vyškolení odborníci realizovať preventívny program v školách na Slovensku. Vďaka podpore projektu preventívnym programom “Kozmo a jeho dobrodružstvá” prešlo 1300 detí na 41 školách v 69 skupinách (18 v ZŠ a 51 v MŠ).

25. septembra 2018 bolo vytvorené prezentačné video k preventívnemu programu v slovenčine, podporené kampaňou

2. októbra 2018 bolo prezentačné video zverejnené s anglickými a tiež dánskymi titulkami

Projekt bol realizovaný vďaka:

Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.