Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Eliminácia druhotnej viktimizácie vzdelávaním

Eliminácia druhotnej viktimizácie vzdelávaním

Projekt: “Eliminácia druhotnej viktimizácie vzdelávaním, realizáciou inovatívnych postupov a aplikáciou zákona o obetiach trestných činov”

Opis projektu:

Základným ľudským právom je právo na život, slobodu, osobnú bezpečnosť a na ochranu proti diskriminácii. Domáce násilie porušuje ľudské práva v zmysle našej i medzinárodnej legislatívy. Zvýšenie povedomia laickej ale aj odbornej verejnosti o ochrane obetí domáceho násilia uplatňovaním novej legislatívnej úpravy o obetiach trestných činov a vzdelávaním v téme inovatívnych prístupov zamedzujúcich druhotnú viktimizáciu obetí, dosiahneme realizáciou odborných diskusií, workshopov, odbornej konferencie, ale i podpornej online kampane k téme, ako i sériou článkov pre odbornú, ako aj laickú verejnosť.

Ciele projektu:

  • podpora vzdelávania a školenia;
  • zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie; profesijných skupín;
  • podpora spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd;
  • podpora verejných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Suma podpory: 15 000 €

Spolufinancovanie: 7 300 €

Trvanie projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Projekt bol realizovaný vďaka:

Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.