Letný tábor s KOZMOm 2017 - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Prebiehajúce projekty / Letný tábor s KOZMOm 2017

Letný tábor s KOZMOm 2017

Projekt: „Letný tábor s KOZMOm 2017“

Opis projektu:

Centrum Slniečko, n.o. pracuje s obeťami násilia. A to tak v špecializovaných zariadeniach, ako aj v teréne. Projekt je zameraný na realizáciu výchovno-rekreačného tábora pre obete domáceho násilia. Bude prebiehať v dvoch 5-dňových turnusoch. Prvý, pre deti z Krízového strediska a tiež deti, ktoré sú v ambulantnej starostlivosti Centra Slniečko. Druhý bude patriť matkám s deťmi, ktoré dočasne žijú v zariadeniach Centra Slniečko.

Pre účastníkov je pripravený bohatý program, ktorý zabezpečia zamestnanci Centra Slniečko (sociálni pracovníci, špeciálny pedagóg, dobrovoľníci). Do programu budú zaradené športové aktivity (pingpong, plávanie, futbal, iné loptové hry), kreatívne činnosti (napríklad maľovanie tričiek), tanečný workshop, výlety a rôzne hry. Hry budú nielen zábavné, voľnočasové, ale aj vzdelávacie, k čomu budu využívané didakticko-projektívne spoločenské hry.

Program bude zameraný zároveň aj na odbúravanie tráum, osvojovanie si asertívnych prvkov správania, prehlbovanie dôvery v seba samého a v iných, zlepšovanie komunikácie a podobne. Pripravené sú tiež aktivity pre matky s deťmi, zamerané na posilnenie rodičovských zručností a posilnenie vzťahu matky a dieťaťa. Samozrejmosťou programu je individuálny prístup k účastníkom a rešpektovanie ich prirodzených emócií.

Ciele projektu:

Obete násilia sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Sú traumatizované vystrašené, často v depresiách, majú obavy o svoju budúcnosť. Denne musia rozmýšľať nad tým, čo bude ďalej. Vytrhnutie z každodenných starostí, hoc aj na chvíľu, zažívanie niečoho pozitívneho, im pomôže ľahšie prekonávať negatívne zážitky, naberú novú silu a chuť do života. Ich stav si vyžaduje individuálny prístup, odbornú starostlivosť a program, zameraný na odbúravanie ich tráum. Preto animátormi tábora budú zamestnanci Centra Slniečko, n.o., (sociálni pracovníci a vychovávatelia) a dobrovoľníci, ktorí sa s rodinami a deťmi dôverne poznajú, čo je pre účastníkov významné plus. Letný tábor dá účastníkom priestor, v ktorom dokážu aspoň na chvíľu zabudnúť na svoju ťažkú životnú situáciu. Násilie, ktoré bolo na nich páchané, ťažko zasahuje do ich psychiky a narúša osobnosť. Je potrebné posilňovať u obetí sebadôveru a chuť do života

Trvanie projektu:
03. – 08. júl 2017

Na projekt sa zatiaľ podarilo získať podporu od:

  1. Mesto Nitra schválilo dotáciu vo výške 1828€, ktorá pokryje odvoz na miesto konania tábora a náklady na obedy
  2. Nadácia SLSP schválila projekt zameraný na tento tábor vo výške 2925€
  3. DM drogerie markt – poskytnutie hygienických a čistiach potrieb
  4. TESCO – poskytnutie trvanlivých potravín