Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Rozvoj programu KOZMO

Rozvoj programu KOZMO

Projekt: “Rozvoj programu Kozmo a jeho dobrodružstvá pre školy a rodičov”

Opis projektu:

Ide o nadstavbu projektu “KOZMO na doma”. Rozšírenie programu o nové vzdelávacie webináre pre rodičov i tématické hudobné CD pre deti. A tiež spracovanie 10 modulov preventívneho programu “Kozmo a jeho dobrodružstvá” do videovýstupov, ktoré uľahčia vzdelávanie odborníkov pre jeho realizáciu.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom je podieľanie sa na rozvíjaní vhodného správania a postojov rešpektujúcich základné ľudské práva, inakosť, hodnoty vedúce k úcte k iným, porozumeniu rozmanitosti a jedinečnosti každého človeka od detí, až po dospelých.

Suma podpory: 37 600 €

Spolufinancovanie: 7 350 €

Trvanie projektu: 1. apríl – 15. december 2021

Projekt bol realizovaný vďaka:

Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.