Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Kozmo, alebo ako hovoriť s deťmi o násilí

Kozmo, alebo ako hovoriť s deťmi o násilí

Projekt: “Kozmo, alebo ako hovoriť s deťmi o násilí”

Opis projektu:

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá je postavený na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete ani agresora. Špecificky sa preventívny program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Jednoznačne je dôležité, aby tieto témy neostali len v školách, ale sa preniesli aj do rodín. Preto sa v tomto projekte chceme zamerať na rodičov/rodiny.

Ciele projektu:

Školenie pre rodičov, metodika a metodické pomôcky pre rodičov ku školeniu, rodinná hra, kampaň – hovoriť s deťmi o násilí je potrebné nielen v školách, ale aj v domácom prostredí. Tieto aktivity sú priamo nastavené tak, aby tieto témy vhodným spôsobom pomohli rodičom. Ako doplnkom je dotlač rodinnej stolovej hry, kde nie sú porazení, ale len spoločnou kooperáciou, komunikáciou sú všetci víťazi.

Hlavný cieľ-prevencia pred násilím sa necháva na školy. Je nevyhnutné, aby do prevencie boli zapojení aj rodičia/starí rodičia,.. Je však dôležité tieto témy s deťmi prechádzať, správne a preto rozširujeme PP Kozmo o Metodiku pre rodičov, aby sme im pomohli byť pre deti nápomocnými pri násilných situáciách, ktoré môžu zažiť alebo byť svedkami.

Suma podpory: 20 000 €

Spolufinancovanie: 2 600 €

Trvanie projektu: 1. január – 31. december 2020

Projekt bol realizovaný vďaka:

Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.