Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Z násilia cez pozitívne prežívania a zážitky

Z násilia cez pozitívne prežívania a zážitky

Projekt: “Z násilia cez pozitívne prežívania a zážitky”

Opis projektu:

CpDaR Centra Slniečko n.o. je špecializované zariadenie zamerané na pomoc sexuálne zneužívaným a týraným deťom. Deti k nám prichádzajú z úplných i jednorodičovských rodín. U detí ktoré prichádzajú z úplných rodín, je zvyčajne páchateľom jeden z rodičov, takže po rozhodnutí súdom sa deti vracajú už do neúplnej jednorodičovskej rodiny. Je pre nás dôležité, aby sme tieto deti dokázali zastabilizovať, aby po návrate domov dokázali v rámci rodiny, aj napriek prežitému, fungovať. Veríme, že ak dostanú priestor pre ich osobné prežitie pozitívneho, budú náročné stresové situácie zvládať oveľa lepšie. Pomôcť im chceme s podporou liečebnej sily muzikoterapie, canisterapie a návštev farmy, kde prostredníctvom starostlivosti o zvieratá získajú pocit potrebnosti a nadobudnú vnútorný pokoj. Počas leta im chceme umožniť zúčastniť sa tábora, pomocou ktorého by sa mohli lepšie začleniť do kolektívu nových detí. Všetky aktivity sú zamerané na stabilizáciu, rozvoj a inklúziu detí v našom zariadení.

Cieľom projektu je:

Pomáhať deťom v prekonávaní krízovej situácie, v spracovávaní a uvoľňovaní nahromadených emócií. Predpokladáme, že pomocou využitia prvkov muzikoterapie a canisterapie dôjde u detí k zníženiu napätia, posilneniu sebavedomia, zvýšeniu predstavivosti, koncentrácie a v neposlednom rade k získaniu pocitu bezpečia, kde nie je hanba ventilovať svoje emócie, či sú pozitívne alebo negatívne.

Viesť deti k tolerancii, empatii a rešpektu prostredníctvom zážitkov získaných pri starostlivosti o zvieratá na farme. Predpokladáme, že prostredníctvom skúseností a zážitkov získaných na farme si deti vytvoria k jednotlivým zvieratám vzťah, nadobudnú nové sociálne ale aj manuálne zručnosti. Zažijú pocit, že môžu byť pre niekoho užitočné, že ich niekto potrebuje, začnú vnímať svoju osobnú zodpovednosť.

Podporiť inklúziu detí a zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu. Prostredníctvom šance zúčastniť sa letného tábora dostanú deti možnosť začleniť sa do nového kolektívu detí, nadviazať nové kamarátstva. Deti zároveň získajú množstvo nových pozitívnych zážitkov ktoré napomôžu v budovaní ich sebavedomia a sebadôvery a tak prispejú k správnemu začleneniu sa do spoločnosti.

Realizované aktivity:

Letný tábor

Počas mesiaca august sa deti zúčastnili letného tábora v Strážovských vrchoch. Bol to pre ne prvý tábor v živote a bol plný dobrodružstiev, pozitívnych zážitkov a nových priateľstiev. Počas siedmich dní zažili cestu okolo sveta a poslali nám odtiaľ aj pozdrav v takomto znení: „V Gréckej olympiáde sme sa postavili aj na stupne víťazov…emócie boli silné, dokonca od šťastia aj slzička vyšla…v USA sme minuli všetky doláre, ktoré sme cez deň zarobili na večernom jarmoku. Dnes sme v Anglicku, a priblížili sme si ingliš lajf…“ Marek (14 rokov) spomína na tábor veľmi pekne: „Teta, v tábore mi bolo úžasne! Mám veľa nových kamošov, chlapcov aj animátorov. Najradšej by som bol v tábore celé leto!“ Anna (9 rokov) zhodnotila tábor takto: „V tábore bolo super! Najlepšie bolo to, že sme mohli byť vždy večer dlhšie hore!“

Poznávanie života na farme

Návšteva Detskej farmy Humanita počas júla a septembra bola pre naše deti nezabudnuteľným zážitkom. S veľkým nadšením sa postarali o zvieratká a zahrnuli ich množstvom lásky. Užili si starostlivosť o zvieratká, ich česanie, hladenie, venčenie a kŕmenie. Povozili sa na koníkovi, ktorý dostal za odmenu krásny vzhľad v podobe zapletaných vrkôčikov.Najväčší úspech u chlapcov mali plazy a korytnačky. Deti sa zároveň zabavili pri rôznych kovbojských súťažiach, kde si precvičili svoju šikovnosť, obratnosť a často aj trpezlivosť. Tomáš (9 rokov) sa pri opise zážitkov takto radoval: „Teta, ja som mal na krku hada! Bol trochu slizký, ale nebál som sa! Janka (8 rokov): „Na farme bolo super! Kŕmila som kone a na pamiatku mám aj pekný obrázok na ruke…“ Dada (4 roky): „Ja som hladkala malého koníka!“

Psíkovia Dora, Beky a Katy pomáhajú

Deti si počas prázdnin užili chvíle s Dorou a Katy, ktoré sú už dlhší čas ich kamaráti. Veľmi si užívali prechádzku lesom, učili sa, ako správne psíka vodiť, ako mu dávať povely a samozrejme nesmela chýbať ani malá odmena, ktorú psi za dobre odvedenú prácu dostali. Vychovávateľka Simonka zhodnotila hodinu nasledovne: “Bolo úžasné sledovať, aké sú deti pri takýchto aktivitách spolupatričné a nápomocné. Tibor a Janko nestrácali vôbec čas a hneď sa pri vodení psíka podujali pomáhať najmenším dievčatkám.” Amanda poprosila pani vychovávateľku, aby jej spravila fotografiu s Dorou. Dala si ju na pamiatku do knihy života. Džamelia by si oboch psíkov najradšej nasťahovala aj domov.

Na mesiac august sme mali naplánované jedno canisterapeutické stretnutie. Z dôvodu choroby však nemohlo byť v auguste realizované. Preto sme si ho nahradili v mesiaci september. Psíkovia Dora a Katy boli spoločníkmi detí pri hrách a ochotne prijímali ich emocionálne potreby. Deti si vyskúšali aké je to byť nevidiacim a dôraz sa kládol aj na blízky telesný kontakt. Evka (3 roky) hneď pri príchode privítala psíkov: „Ahojte zlatí havkovia.“ Andrea (12 rokov): „Teta! Pozrite sa ako ma Dora poslúcha!“ Ninka (9 rokov): „Dora ty si taká mekučká!“

V mesiaci september sme zrealizovali dve plánované cansiterapeutické stretnutia. Jedno stretnutie bolo skupinové, kde sa deti učili rôzne povely, vyskúšali si aké je to byť nevidiacim a dôverovať pri chôdzi iba psíkovi. Ďalšie stretnutie malo individuálny charakter, kedy malo psíka pre seba iba jedno dieťa určitý čas. Dôraz sa pritom kládol na potreby daného dieťaťa, blízky telesný kontakt a prijímanie jeho emócií. Oliver (9 rokov): „Dory! Ty si najlepší vankúšik na svete!“ Kevin (8 rokov) hodnotil chôdzu ako nevidiaci takto: „Bol to úplne zvláštny pocit. Nič som nevidel a nevedel som, kde ma psík ťahá.“ Tomáš (9 rokov) „Dnes som si psíkov veľmi užil. Bolo to super!“

Muzikoterapia

Počas mesiaca júl sme uskutočnili po jednej hodine muzikoterapie v oboch našich zariadeniach CpDaR. Vedené boli profesionálnym hudobníkom a lektorom muzikoterapie. Deti táto aktivita úplne zaujala, páčilo sa im, že sa cítili ako kapela. Celý zvyšok dňa žili muzikoterapiou. Janči (9 rokov) sa už teraz nevie dočkať ďalšej hodiny. Eliška (vedúca výchovy) zhrnula muzikoterapiu takto: “Výborná nálada, deti boli veľmi žhavé do všetkých nových rytmov, každý si chcel vyskúšať všetky nástroje. Naučili sme sa, že základným hudobným nástrojom sú naše ruky a aj nimi sme dokázali zahrať skvelé rytmy, pri ktorých nás ťahalo aj do tanca.”

V mesiaci august sme zrealizovali dve hodiny muzikoterapie, ktorú si deti náramne užili. Zoznámili sa s rôznymi hudobnými nástrojmi, z ktorých mnohé videli po prvýkrát. Opäť si užili spoločné hranie a bubnovanie. Tinka (5 rokov) hodnotila muzikoterapiu nasledovne: „Nástroje boli super! Bubnovala som najsilnejšie ako som vedela!“ Jarkovi (9 rokov) sa najviac páčil najtichší nástroj na svete. Matúš (14 rokov), srdcom rocker, si poriadne užil bubnovanie na pieseň od kapely Rammstein.

Počas mesiaca september sme zrealizovali plánovanú hodinu muzikoterapie. Deti sa do hry na nástrojoch úplne vžili a užili si to naplno. Pod vedením muzikoterapeuta pridali k rytmickým nástrojom aj melodické, čo deti podnietilo k veľkej kreativite. Janka (8 rokov) zhodnotila muzikoterapiu takto: „Ja som si dnes vymyslela super pesničku. Všetci ju potom po mne opakovali!“ Andrea (12 rokov): „Najviac som si opäť užila bubnovanie. Cítila som pri tom veľa energie!“ Dada (4 roky): „Bolo to super!“

 

Schválená suma: 5 417,00 €

Trvanie projektu: júl 2021 – marec 2022

Projekt je realizovaný vďaka: