Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Cvičme spolu

Cvičme spolu

Projekt: “Cvičme spolu”

Opis projektu:

Zámerom projektu je vybudovanie cvičebného priestoru pre deti, a to tak v exteriéry, ako aj interiéry Centra pre deti a rodiny. Vďaka vybudovaniu bezpečného priestoru na cvičenie, budú môcť deti  získať pozitívny vzťah k cvičeniu, k udržiavaniu telesnej kondície a priestor pre odreagovanie. Realizácia projektu prispeje najmä k telesnému rozvoju detí a získaniu nových pozitívnych podnetov a skúseností. Z prostriedkov grantu bude vymaľovaný a upravený starší sklad a zakúpené bezpečné cvičebné náradie pre rôzne vekové skupiny a to tak do exteriéru, ako i interiéru.

Ciele projektu:

Zabezpečiť bezpečné priestory a aktivity pre deti, vďaka ktorým pomôžeme deťom so sy CAN vyrovnať sa s ich náročnou životnou situáciou. Deti sa naučia správnemu a najmä bezpečnému spôsobu odreagovania sa, čo prispeje k zlepšovaniu zdravotného stavu a kondície, zabráni vzniku sociálno-patologických javov a zároveň im dať možnosť objavovať nové športové záľuby, pri ktorých môžu získať správne návyky zdravého životného štýlu.

Prostredníctvom športových a relaxačných aktivít pomáhať deťom ľahšie prekonávať obdobie krízy, naučiť sa vhodne ventilovať svoje emócie, čo môže pomôcť k zlepšeniu celkového duševného a telesného zdravia.

Schválená suma: 1 463,00 €

Trvanie projektu: 1. marec 2019 – 31. august 2019

Projekt je realizovaný vďaka: