Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Pomoc obetiam násilia v koronakríze

Pomoc obetiam násilia v koronakríze

Projekt: “Pomoc obetiam v koronakríze”

Opis projektu:

Koronavírus COVID 19 prináša do témy násilia páchaného na deťoch úplne iný rozmer. Obete domáceho násilia, medzi ktoré patria aj deti sú izolované od okolia, väčšinu dňa sú v domácnosti s násilníkom, majú obmedzené takmer všetky kontakty a tým aj možnosti pomoci. V krízovej situácii sa ocitli aj obete násilia, ktoré sa síce čiastočne “oslobodili” z násilného vzťahu, ale tým, že starostlivosť o deti zabezpečuje iba jeden z rodičov , zväčša matka, ktorá pre koronakrízu prišla o značnú časť príjmu, nedokáže sa postarať o základné životné potreby detí – strechu nad hlavou, jedlo, oblečenie, hygienické a zdravotné potreby. Týmto rodinám a teda aj deťom hrozí bezdomovectvo, chudoba a hlad. Projektom zmiernime dopady koronakrízy práve v tejto cieľovej skupine.

Cieľom projektu je:

Pomôcť deťom a rodinám s deťmi, obetiam domáceho násilia pri riešení krízovej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu COVID 19.

Poradenská pomoc a podpora – poradenstvo, podpora a identifikácia potrieb rodín a predovšetkým detí zameraných na základené uspokojenie ich potrieb, najmä v kontexte panadémie zapríčinenej koronavírusom COVID 19.

Potravinová a iná materiálna pomoc – adresná materiálna, finančná výpomoc zameraná na prekonanie krízy deťom, rodinám s deťmi na základe analýzy potrieb detí, rodín, ktoré boli a sú klientmi Centra Slniečko. A následné zabezpečenie základných potrieb, ktoré rodina nedokáže dieťaťu zabezpečiť (príspevok na nájomné, zabezpečenie potravinovej pomoci, dezinfekcie, prípadne vitamínov, liekov pre deti).

Schválená suma: 5 000,00 €

Trvanie projektu: apríl 2020 – marec 2021

Projekt je realizovaný vďaka: