C&A pre Intervenčné centrum Slniečko - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Prebiehajúce projekty / C&A pre Intervenčné centrum Slniečko

C&A pre Intervenčné centrum Slniečko

Projekt: “C&A pre Intervenčné centrum Slniečko”

Opis projektu:

Intervenčné centrum Slniečko je komplexné špecializované centrum zamerané na ochranu detí ohrozené syndrómom CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku syndrómu CAN, podporné terapie (arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín.

Ciele projektu:

Skvalitnenie a rozšírenie poskytovanej odbornej pomoci, ktorá sa zameriava na podporu, pomoc a ochranu žien zažívajúcich násilie, detí a rodín v krízovej situácii.

Schválena: 3 000 €
Trvanie projektu: november 2016 – december 2017

Projekt je realizovaný vďaka: