Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Budovanie pozitívnych zážitkov u detí so syndrómom CAN

Budovanie pozitívnych zážitkov u detí so syndrómom CAN

Projekt: “Budovaním pozitívnych zážitkov proti citovej deprivácii u detí so syndrómom CAN”

Opis projektu:

Projekt je zameraný na napĺňanie citových potrieb detí a získaniu nových pozitívnych podnetov, zážitkov a skúseností. Klientmi Centra sú deti, ktoré zažili nepriazeň osudu. Často im ubližovali najbližší, práve tí, ktorí ich mali milovať a chrániť. Chýba im istota, bezpečie, láska a prijatie. Následkom je hlboká citová deprivácia. Zámerom projektu je realizácia viacerých relaxačných aktivít s využitím terapeutických prvkov, prostredníctvom, ktorých získajú naše deti iný pohľad na svet. Negatívne skúsenosti získané v domácom prostredí budú nahradené pozitívnymi skúsenosťami a zážitkami, čím prispejeme k oslabeniu citovej deprivácie a posilneniu dieťaťa. Skultivovaním časti záhrady Centra vytvoríme pre naše deti bezpečný a estetický priestor.

Ciele projektu:

Prostredníctvom plánovaných aktivít s prvkami Hippoterapie, využívaním prvkov riadenej Canisterapie a vybudovaním Pocitovej záhrady:

  1. zlepšiť komunikáciu, pohyblivosť, motiváciu, odbúrať stres, uzavretosť a nečinnosť detí,
  2. podporiť vytváranie pocitu zodpovednosti a užitočnosti a sekundárne pracovať s reguláciou svalového napätia, zlepšovať dýchanie, trénovať rovnováhu, polohovanie, percepcie a nácvik senzorickej integrácie,
  3. naučiť sa svoj voľný čas tráviť efektívne, vytvárať si pozitívne rituály, učíť sa relaxovať a oddychovať aktívnym spôsobom.

PREBIEHAJÚCE AKTIVITY

Aktivita: “Zdravotné vozenie s prvkami Hippoterapie, starostlivosť o ranč”

Pomocou zdravotného vozenia s prvkami hippoterapie s odborne vyškoleným trénerom, deťom z nášho Centra umožniť budú navodené pocity radosti zo sprostredkovaného pohybu a interakcie so zvieraťom, ktoré týmto deťom v ich bežnom domácom prostredí nebývajú umožnené. Zdravotné vozenie s prvkami hippoterapie by traumatizovaným deťom mohlo signifikantne pomôcť pri zvládaní ich každodenných problémov, a to najmä osvojením si rôznych sociálnych zručností, vybudovaním si sebadôvery a pozitívnejšieho vnímania okolitého sveta. Vzájomnou interakciou a vytváraním blízkeho vzťahu medzi dieťaťom a koňom, ale aj medzi dieťaťom, trénerom a inými deťmi by sa posilnili ozdravovacie procesy integrácie týchto detí do spoločnosti. Kôň a celá atmosféra okolo neho je liečebná a zahŕňa tak liečebno-terapeutický aspekt, ako aj pedagogicko-psychologický element, čo by pre deti z nášho centra znamenalo podporenie celkového rozvoja ich osobnosti, zlepšenia ich fyzického a duševného zdravotného stavu.

Aktivita: “Pocitová záhrada”

Pocitová záhrada spĺňa zhmotnenie 4 základných elementov v prírode. Oheň (ohnisko), zem (z ktorej rastú jednotlivé rastliny), vzduch (všadeprítomný, čerstvý) a vodu (nevyhnutnú pre rast rastlín). Zmyslom aktivity je vytvorenie vhodného priestoru pre relaxáciu, pokoj a uvoľnenie fyzického i psychického napätia. Táto aktivita bude mať výrazne relaxačný a edukačný charakter. Vybudovaním príjemného miesta na trávenie voľného času súčasťou, ktorého je ohnisko, relaxačný kútik na hranie spoločenských hier (gumová dlažba) štúdia literatúry (záhradná hojdačka), obkolesený ovocnými drevinami a bylinkovým a kvetinovým záhonom. V zimných mesiacoch bude tento priestor ponúkať možnosti edukácie detí v starostlivosti o dreviny a udržiavanie kŕmidla pre vtáčikov.

Aktivita: Psíkovia Dora, Beky, Katy a Giorgio pomáhajú

Aktivitu vedie psovod canisterapeutického psa. Pri tejto aktivite sa kladie dôraz na vplyv blízkeho kontaktu psa a človeka. Pes sa stáva spoločníkom pri hrách, zároveň sa deti jeho pomocou učia zodpovednosti a ohľaduplnosti. Zaháňa pocit osamelosti, ochotne prijíma emocionálne potreby dieťaťa, hlavne telesný kontakt. Na jednotlivých stretnutiach maju deti priestor na aktivity ako česanie, hladenie, aport, hry, relax a pod.

Schválená suma: 5 000,00 €

Trvanie projektu: 1. júl 2019 – 31. marec 2020

Projekt je realizovaný vďaka: