Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Budovanie pozitívnych zážitkov u detí so syndrómom CAN

Budovanie pozitívnych zážitkov u detí so syndrómom CAN

Projekt: “Budovaním pozitívnych zážitkov proti citovej deprivácii u detí so syndrómom CAN”

Opis projektu:

Projekt je zameraný na napĺňanie citových potrieb detí a získaniu nových pozitívnych podnetov, zážitkov a skúseností. Klientmi Centra sú deti, ktoré zažili nepriazeň osudu. Často im ubližovali najbližší, práve tí, ktorí ich mali milovať a chrániť. Chýba im istota, bezpečie, láska a prijatie. Následkom je hlboká citová deprivácia. Zámerom projektu je realizácia viacerých relaxačných aktivít s využitím terapeutických prvkov, prostredníctvom, ktorých získajú naše deti iný pohľad na svet. Negatívne skúsenosti získané v domácom prostredí budú nahradené pozitívnymi skúsenosťami a zážitkami, čím prispejeme k oslabeniu citovej deprivácie a posilneniu dieťaťa. Skultivovaním časti záhrady Centra vytvoríme pre naše deti bezpečný a estetický priestor.

Ciele projektu:

Prostredníctvom plánovaných aktivít s prvkami Hippoterapie, využívaním prvkov riadenej Canisterapie a vybudovaním Pocitovej záhrady:

  1. zlepšiť komunikáciu, pohyblivosť, motiváciu, odbúrať stres, uzavretosť a nečinnosť detí,
  2. podporiť vytváranie pocitu zodpovednosti a užitočnosti a sekundárne pracovať s reguláciou svalového napätia, zlepšovať dýchanie, trénovať rovnováhu, polohovanie, percepcie a nácvik senzorickej integrácie,
  3. naučiť sa svoj voľný čas tráviť efektívne, vytvárať si pozitívne rituály, učíť sa relaxovať a oddychovať aktívnym spôsobom.

PREBIEHAJÚCE AKTIVITY

Aktivita: “Zdravotné vozenie s prvkami Hippoterapie, starostlivosť o ranč”

Aktivitu vedie psovod canisterapeutického psa. Pri tejto aktivite sa kladie dôraz na vplyv blízkeho kontaktu psa a človeka. Pes sa stáva spoločníkom pri hrách, zároveň sa deti jeho pomocou učia zodpovednosti a ohľaduplnosti. Zaháňa pocit osamelosti, ochotne prijíma emocionálne potreby dieťaťa, hlavne telesný kontakt. Na jednotlivých stretnutiach maju deti priestor na aktivity ako česanie, hladenie, aport, hry, relax a pod.

Schválená suma: 5 000,00 €

Trvanie projektu: 1. júl 2019 – 31. marec 2020

Projekt je realizovaný vďaka: