Podporte nás >
Domov - O nás - Poradňa pre obete

Poradňa pre obete

Poradňa začala svoju činnosť v roku 2002 a je špecializovaná na prácu s obeťami domáceho násilia predovšetkým formou krízovej intervencie. Klientom je podľa potreby poskytované sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo, krízová intervencia a terapia. V prípade potreby krízovej intervencie mimo domáceho prostredia, je možné klientku alebo klientku s dieťaťom/deťmi prijať na čas potrebný pre krízovu intervenciu do špecializovaného zariadenia – “Bezpečného ženského domu”.

Poradňa je akreditovaným pracoviskom podľa zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Klientmi poradne sú najmä 
a/ matky s deťmi, ktoré boli obeťami domáceho násilia, alebo u ktorých je závažné podozrenie, že došlo k domácemu násiliu
b/ ženy, obete domáceho násilia a sexuálneho násilia.

Poradňa je financovaná z príspevkov od firiem a súkromných darcov. Od mája 2017 do marca 2018 boli hlavným zdrojom financovania peniaze z rezervy Úradu vlády SR. V roku 2018 bola spolu s BŽD podporená prostredníctvom výzvy “Dotácia pre akreditované subjekty” dotáciou vo výške 41 435,54 €. Od 1. 8. 2018 je spolu s BŽD financovaná aj s podporou z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Kontakt a poradenské hodiny:
Cintorínska 5, Nitra (budova Agrocons Nitra, oproti Domu smútku), 2. poschodie

poradna (at) centrumslniecko.sk
0917 545 808

Pondelok     7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Utorok          7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Streda           7:30 – 12:00      12:30 – 16:00
Štvrtok         7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Piatok           7:30 – 12:00       12:30 – 16:00

Právnička: JUDr. Sylvia Gancárová

Sociálna pracovníčka: Mgr. Angelika Karasová