Podporte nás >
Domov - O nás - Poradňa pre obete

Poradňa pre obete

Poradňa pre obete začala svoju činnosť v roku 2002. Špecializuje sa na odbornú pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia. Poskytuje sociálne a špecializované sociálne poradenstvo, právne a psychologické poradenstvo.

Je akreditovaným pracoviskom v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov.

Poradňa pre obete je integrálnou súčasťou komplexnej odbornej pomoci, ktorú vytvára spolu s rezidenčnými zariadeniami sociálnych služieb – Bezpečným ženským domom a Bezpečným domom. Dôvodom pre prepojenie týchto služieb bola potreba poskytnutia okamžitej krízovej intervencie v života ohrozujúcich situáciách aj s možnosťou zabezpečenia „bezpečného miesta“ a poskytnutia pomoci aj po krízovej intervencii. Poradňa pre obete je pre prípad poskytnutia krízovej intervencie deťom prepojená aj s Intervenčným centrom pri Centre pre deti a rodiny, ktoré poskytuje sociálne, psychologické, špeciálno-pedagogické poradenstvo, intervenciu aj s terapeutickými prvkami a  špecializované programy pri podozrení na rôzne formy násilia páchaného na deťoch.

Služby Poradne pre obete sú poskytované bezplatne.

Poradňa pre obete je financovaná z príspevku MS SR a spolu s BŽD aj z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ďalšími zdrojmi pre pokrytie nákladov sú príspevky od súkromných a firemných darcov.


Kontakt:
Nitra (pred prvou návštevou poradenského centra je potrebné sa objednať)

poradna (at) centrumslniecko.sk
0917 545 808

Pondelok     7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Utorok          7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Streda           7:30 – 12:00      12:30 – 16:00
Štvrtok         7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Piatok           7:30 – 12:00       12:30 – 16:00