Podporte nás >
Domov - O nás - Ponuka praxe

Ponuka praxe

Krízové stredisko pre deti

Typ klientely: týrané, zneužívané a zanedbávané deti

Ciele práce: krízová intervencia a komplexná pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom

Metódy práce s klientom
a/ pozorovanie
b/ rozhovor
c/ štúdium a analýza materiálov a dokumentov
d/ diagnostika
e/ poradenstvo
f/ sociálna práca s rodinou
g/ terapia hrou
h/ výchovné metódy /cvičenie, navykanie, nácvik, výchova príkladom, motivácia…/
i/ spolupráca s inštitúciami

Ponuka práce pre študentky/študenta na praxi
(čo bude študent/študentka robiť, čo si môže vyskúšať, osvojiť, naučiť sa,…)
a/ osvojiť si a vyskúšať v praxi jednotlivé metódy
b/ osvojiť si výchovné prístupy k deťom našej cieľovej skupiny
c/ realizácia tvorivých a pohybových činností s deťmi
d/ možnosť konzultácií s odborníkmi jednotlivých profesií, alebo pracovných pozícií v KS
e/ získanie prehľadu inštitúcií a zariadení určených pre pomoc našej cieľovej skupiny
f/ získanie skúseností s uplatňovaním legislatívy v praxi

Špecifické požiadavky na praxujúcich
záväzok k mlčanlivosti, empatia, flexibilita, samostatný a tvorivý prístup, profesionalita, trpezlivosť.

Kapacita praxujúcich na 1 deň: 1 – 2 osoby na jeden deň (sociálna práca, vychovávateľ)

Kontakt: dobrovolnik (at) centrumslniecko.sk


Krízové stredisko pre matky s deťmi

Typ klientely: obete domáceho násilia, týrané matky, týrané, zneužívané a zanedbávané deti

Ciele práce: krízová intervencia a komplexná pomoc obetiam domáceho násilia, týraným ženám a týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom

Metódy práce s klientom
a/ pozorovanie
b/ rozhovor
c/ štúdium a analýza materiálov a dokumentov
d/ diagnostika
e/ poradenstvo
f/ sociálna práca s rodinou
g/ filiálna terapia
h/ výchovné metódy /cvičenie, rozhovory, pozorovanie, opakovanie, inscenačné metódy, nácvik, výchova príkladom, detské komunity a besedy, nácvik sociálnych rolí, motivácia…/
i/ spolupráca s inštitúciami
j/ komunitne sedenia s klientkami, besedy

Ponuka práce pre študentky/študenta na praxi
(čo bude študent/študentka robiť, čo si môže vyskúšať, osvojiť, naučiť sa,…)
a/ osvojiť si a vyskúšať v praxi jednotlivé metódy sociálnej práce
b/ osvojiť si výchovné prístupy k deťom
c/ realizácia tvorivých a pohybových činností s deťmi
d/ možnosť konzultácií s odborníkmi jednotlivých profesií, alebo pracovných pozícií v KS
e/ získanie prehľadu inštitúcií a zariadení určených pre pomoc našej cieľovej skupiny
f/ získanie skúseností s uplatňovaním legislatívy v praxi

Špecifické požiadavky na praxujúcich
záväzok k mlčanlivosti, empatia, flexibilita, samostatný a tvorivý prístup, profesionalita, trpezlivosť

Kapacita praxujúcich na 1 deň: 1 – 2 osoby na jeden deň (sociálna práca, vychovávateľ, psychológ)

Kontakt: dobrovolnik (at) centrumslniecko.sk

V priebehu roka sa ponuka pre vykonávanie praxe mení i rozširuje. V prípade záujmu o aktuálne možnosti napíšte na: dobrovolnik (at) centrumslniecko.sk