Podporte nás >
Domov - O nás - Intervenčné centrum

Intervenčné centrum

Novelizáciou zákona  305/2005 Z. z. v znení zákona 61/2018 Z. z. dochádza od 1. 1. 2019 k zmene postavenia aj k zmene názvu ako krízového strediska, tak aj vybratých ambulantných a terénnych opatrení, ktoré prevádzkovala do 31. 12. 2018  nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o..

Intervenčné centrum je komplexné špecializované centrum, zamerané na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia, muzikoterapia, …), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín.

Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé a preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť ochranu a pomoc.

Časť ambulantnej pomoci, ako aj administratívne zabezpečenie je realizované vo vlastných priestoroch, nadobudnutých vďaka podpore The Velux Foundations. 

PROGRAM INTERVENČNÉHO CENTRA

Na prevázku Intervenčného centra Slniečko prispieva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj firemní i individuálni darcovia.


Intervenčné centrum:
ic (at) centrumslniecko.sk
0918 347 903
0907 605 151

Psychológ: psycholog (at) centrumslniecko.sk