Podporte nás >
Domov - O nás - Intervenčné centrum

Intervenčné centrum

Intervenčné centrum, prevádzkované vo vlastných priestoroch rodinného domu nadobudnutých vďaka The Velux Foundations, je komplexné špecializované centrum, zamerané na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia, muzikoterapia, …), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín.

Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé a preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť ochranu a pomoc.
Kedy dieťa potrebuje ochranu? Keď je rodina v kríze, rodičia sú v rozvodovom konaní, keď rodina rieši ťažkú sociálnu situáciu, keď je v rodine násilie,…
Kedy dieťa potrebuje pomoc? Keď nevie ako sa brániť v prípade týrania, zneužívania, zanedbávania, šikanovania,…

Intervenčné centrum pomáha hľadať odpovede a ponúkať riešenia aj na otázky, ako: Šikana v škole? Ohrozené dieťa? Výchovné problémy? Násilie a hádky v rodine? Rozvod? Zlá sociálna situácia v rodine?


Intervenčné centrum:
ic (at) centrumslniecko.sk
0918 347 903

Sociálno terénne pracovníčky:
Mgr. Lucia Chybová
Mgr. Romana Kinclová
Mgr. Martina Mandáková
Mgr. Simona Nagy
Mgr. Andrea Zahnášová
Mgr. Miriam Sochorová (v súčasnej dobe na dlhodobej PN)
Mgr. Mária Nagy Maťová (v súčasnej dobe na MD)

Psychológ: Mgr. Jaroslav Lukáč
psycholog (at) centrumslniecko.sk

Muzikoterapeut: Štefan Haládik