Podporte nás >
Domov - O nás - Intervenčné centrum

Intervenčné centrum

Intervenčné centrum, prevádzkované vo vlastných priestoroch rodinného domu nadobudnutých vďaka The Velux Foundations, je komplexné špecializované centrum, zamerané na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia, muzikoterapia, …), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín.

Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé a preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť ochranu a pomoc.
Kedy dieťa potrebuje ochranu? Keď je rodina v kríze, rodičia sú v rozvodovom konaní, keď rodina rieši ťažkú sociálnu situáciu, keď je v rodine násilie,…
Kedy dieťa potrebuje pomoc? Keď nevie ako sa brániť v prípade týrania, zneužívania, zanedbávania, šikanovania,…

Intervenčné centrum pomáha hľadať odpovede a ponúkať riešenia aj na otázky, ako: Šikana v škole? Ohrozené dieťa? Výchovné problémy? Násilie a hádky v rodine? Rozvod? Zlá sociálna situácia v rodine?


Intervenčné centrum:
ic (at) centrumslniecko.sk
0918 347 903

Sociálno terénne pracovníčky:
Mgr. Lucia Chybová
Mgr. Martina Mandáková
Mgr. Simona Nagy
Mgr. Miriam Sochorová
Mgr. Mária Nagy Maťová (v súčasnej dobe na MD)

Psychológ: Mgr. Jaroslav Lukáč
psycholog (at) centrumslniecko.sk

Muzikoterapeut: Štefan Haládik