Podporte nás >
Domov - O nás - Intervenčné centrum

Intervenčné centrum

Novelizáciou zákona  305/2005 Z. z. v znení zákona 61/2018 Z. z. dochádza od 1. 1. 2019 k zmene postavenia aj k zmene názvu ako krízového strediska, tak aj vybratých ambulantných a terénnych opatrení, ktoré prevádzkovala do 31. 12. 2018  nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o..

Intervenčné centrum, súčasť Centra pre deti a rodiny, je komplexné špecializované, zamerané na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia, muzikoterapia, …), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín.

Dieťa, ako najohrozenejší článok spoločnosti si často nevie poradiť samé a preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť ochranu a pomoc.

PROGRAM INTERVENČNÉHO CENTRA

Na prevádzku Intervenčného centra prispieva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj firemní i individuálni darcovia.


Intervenčné centrum
ic (at) centrumslniecko.sk
0918 347 903
0907 605 151

Psychológ: psycholog (at) centrumslniecko.sk