Podporte nás >
Domov - O nás - EduCAN – Centrum prevencie a vzdelávania - Preventívny program “KOZMO a jeho dobrodružstvá”

Preventívny program “KOZMO a jeho dobrodružstvá”

Kto je KOZMO?

KOZMO je inšpiratívnym detským hrdinom, ktorý chce žiť v citlivom a tolerantnom svete. Vo svete rešpektujúcom jeho potreby, názory, ale aj názory a potreby iných.

Prostredníctvom kozmonauta KOZMA a dobrodružstiev z jeho potuliek galaxiou, kde stretáva mimozemšťanov a upozorňuje na ich nevhodné násilné správanie, môžeme spoločnými silami pomôcť, aby takéto prejavy správania nemali vo vesmíre a na planéte Zem žiadnu moc. KOZMO detí učí zážitkovými metódami, ako sa má správať dobrý pozemšťan.

Preventívny program “KOZMO a jeho dobrodružstvá”

Je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, spolupráce a empatie detí. Vďaka preventívnemu programu “KOZMO a jeho dobrodružstvá” budú mať deti do budúcna vybudovaný hodnotovo-vedomostný základ, ktorý im pomôže rozhodnúť sa konať pri strete s násilím.

Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje, nestavia do roly obete ani agresora.

Špecificky sa preventívny program zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Jednotlivé témy prinášajú pozitívny spôsob poznania vlastných emócií, stimulujú adekvátne správanie v konkrétnych situáciách.  Pretavenie negatívnych tém do pozitívnych preventívny program dosahuje zážitkovými aktivitami, ktoré sú zamerané na spoluprácu, inklúziu, empatiu a toleranciu k inakosti.  Súčasťou metodiky k preventívnemu programu sú aj unikátne pomôcky z KOZMOboxu – krátke animované videá, rozprávková knižka, KOZMO, KOZMOplán, KOZMOpumpa a mnoho ďalších.

Kto môže preventívny program realizovať?

Preventívny program je výhradným majetkom organizácie Centrum Slniečko, n.o.. Bez súhlasu ho nie je možné realizovať, kopírovať celý, alebo jeho časti. Vykonávať ho môžu len odborníci, vyškolení Centrom Slniečko, n.o. na základe bezodplatnej Licenčnej zmluvy oprávňujúcej k jeho výkonu a zaväzujúcej k dodržiavaniu rozsahu – 10 modulov, obsahu podľa Metodiky a používaniu len autorských pomôcok.

Aktuálny zoznam odborníčok, oprávnených vykonávať preventívny program opakovane na základe licenčnej zmluvy, vrátane miest ich pôsobenia, nájdete TU

Aktuálna ponuka vzdelávania »»

Preventívny program “Kozmo a jeho dobrodružstvá” v MŠ sa realizuje vďaka podpore