Podporte nás >
Domov - O nás - Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo má vo svete dlhoročnú tradíciu a patrí k rozvoju spoločnosti ako jeho neoddeliteľná súčasť. Je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí sa. Zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu.

Dobrovoľník je človek, ktorý z vlastného a slobodného rozhodnutia daruje svoj voľný čas, energiu, znalosti a skúsenosti v prospech iných ľudí, ideí a vecí bez nároku na odmenu. Bez dobrovoľníkov a dobrovoľníctva si nevieme prácu v neziskovej organizácii Centrum Slniečko, n.o. V priebehu roka odpracujú viac ako 10 00 dobrovoľníckych hodín.

Centrum Slniečko pripravilo pre záujemcov dobrovoľnícke programy:

Veľký brat – Veľká sestra

Deťom v zariadeniach Centra Slniečko ale aj v rizikových rodinách ponúkame možnosť zblížiť sa, tešiť sa, zdieľať radosti aj starosti s niekým koho budú prijímať ako svojho brata alebo sestru. Brat, sestra pomáha svojmu mladšiemu súrodencovi, učí sa s ním, berie ho na detské ihrisko, smeje sa s ním, poradí mu,… toto všetko robia dobrovoľníci ako veľkí bratia, veľké sestry.

Priatelia rodín

Je dobrovoľnícky program ktorého cieľom je pomoc a podpora rodinám v kríze a zariadeniach Centra Slniečko. Rodina funguje ako spoločenstvo v ktorom si jej členovia navzájom pomáhajú, fungujú vo vzťahoch s inými rodinami, priateľmi. Práve rodinám v Centre Slniečko a rodinám, s ktorými pracujeme v teréne chýbajú takéto plnohodnotné vzťahy a podpora.

Podporné dobrovoľnícke aktivity

Ide o podporné dobrovoľnícke aktivity typu :
– verejné zbierky a informačno-vzdelávacie kampane,
– sprevádzanie klientov,
– pomoc pri organizovaní táborov,
– pomoc pri vzdelávaní klientov Centra Slniečko,
– brigádnická činnosť pri skvalitňovaní prostredia deťom,
– pomoc v administratíve a v projektoch realizovaných.


Kontaktujte nás : dobrovolnik (at) centrumslniecko.sk