Detská linka záchrany - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Detská linka záchrany

Detská linka záchrany

S ohľadom na to, že pre komunikáciu dnes využívajú deti a mládež on-line priestor a využívanie telefonickej poradne sa každým dňom minimalizovalo, od 15.12.2015 bolo poskytovanie poradenstva prostredníctvom telefonickej linky vypnuté.  Samozrejme je pre nás dôležité nenechať deti a mladých ľudí bez možnosti obrátiť sa s otázkou o radu, či pomoc. A tak od 1. októbra 2015 sme prostredníctvom www.bezmodrin.sk v spolupráci s organizáciou IPčko, spustili on-line poradňu.

On-line poradňa funguje denne pondelok – nedeľa v čase od 7:00 – do 24:00.

Bezplatná on-line poradňa je určená deťom a mladým ľuďom, ktorí sa na poradcov/poradkyne môžu obrátiť s rôznymi problémami, či už ide o medziľudské vzťahy, vzťahy medzi vrstovníkmi, problémy s dospievaním, školské problémy, ale i tak závažné problémy, ako je týranie, sexuálne zneužívanie, šikanovanie či závislosti. No je tu i vtedy, keď sa dieťa, či mladý človek, potrebuje porozprávať a nemá nikoho, kto by ho vypočul.

Poradkyne/poradcovia sa s volajúcimi osobne nekontaktujú, ale vedia pomoc sprostredkovať, prípadne nasmerovať. On-line poradňa poskytuje dieťaťu priestor pre ventiláciu problému, zorientovanie sa v ňom, získanie nadhľadu ako aj otvorenie viacerých možností ako môže dieťa problém riešiť.

On-line poradňa je určená deťom a mladým ľuďom, no môžu ju využiť aj dospelí, pokiaľ majú závažné podozrenie, že je v ich okolí dieťaťu – deťom ubližované a nevedia, ako by mohli pomôcť.