Podporte nás >
Domov - Podcast 13.

Podcast 13.

29. septembra 2021

Ako sa naša spoločnosť stavia k deťom a ich právam? Ako sú dnešní mladí ľudia citliví na násilie? Čo môžu robiť rodičia vo výchove, ak chcú, aby ich deti boli tolerantnejšie a otvorenejšie?

Úvodnú epizódu v novom školskom roku sme sa rozhodli venovať deťom a mladým ľuďom. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijal Ondrej Gallo. Ondrej bol desať rokov riaditeľom Rady mládeže Slovenska a od roku 2017 je správcom Nadácie pre deti Slovenska, kde sa okrem strategického smerovania a riadenia venuje aj ochrane detských práv. V tejto súvislosti ho možno už aj poznáte, lebo pred piatimi či šiestimi rokmi patril k najsilnejším kandidátom na pozíciu Komisára pre deti.

Nadácia pre deti Slovenska realizuje množstvo projektov, ktoré sú zamerané na vzdelávací systém. V rámci svojich aktivít sa zameriavajú na to, aby deti boli vnímané ako aktéri v centre pozornosti vzdelávania. Súčasťou toho je snaha o rešpektovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa. “Pracujeme veľa s učiteľmi, aby vedeli vytvárať inkluzívnu atmosféru v rámci vzdelávania, aby komunikovali s deťmi rešpektujúco, aby do svojich aktivít zavádzali také postupy, ktoré prispievajú k otvorenej komunikácii a zapájaniu detí do rozhodovania,” povedal v rozhovore pre podcast Bez modrín Ondrej Gallo. Ďalej dodáva: “Toto sú všetko mäkké zručnosti, ale úplne kľúčové zručnosti, aby sme na školách vytvárali otvorenú atmosféru, ktorá je práve tou prevenciou pred rôznymi negatívnymi javmi, ktoré sa spájajú aj s násilím.” Celý rozhovor si môžete vypočuť v 13. epizóde podcastu Bez modrín.