Podporte nás >
Domov - Výročná správa 2020

Výročná správa 2020

19. apríla 2021

“…Charakter človeka sa ukáže najmä v krízových situáciách. Som poctená, že môžem pracovať v tíme, ktorý sa dokázal zomknúť, spolupracovať, naladiť sa na potreby detí a žien, riešiť situácie spojené s ochorením COVID-19 a vytvoriť kreatívne alternatívy pre čo najlepšie naplnenie poslania Centra Slniečko. A to aj v najťažších časoch, aké si za svoj život pamätám. Ďakujem. Pomyselne skladám klobúk pred týmito hrdinami a hrdinkami…”, Mariana Kováčová, riaditeľka Centa Slniečko, n.o..

Príchod ochorenia COVID-19 na Slovensko sme si ani nevšimli, bol tam niekde, u iných… veď možno sa nesprávali, ako mali, nedodržovali to, čo mali… No odrazu je u nás a ohrozuje každého. Ochrániť sa pred ním môžeme len spoločným úsilím. Priniesol karantény, sociálnu izoláciu i ekonomické ohrozenie. Ale ukazuje nám, ako sa vieme zomknúť a pomáhať si. COVID-19 je násilie na nás všetkých. V našich zariadeniach sú deti a ženy, ktoré násilie už poznajú a poznajú aj všetky jeho dôsledky. Keď pominie COVID-19, skúsme nezabudnúť, aké to bolo byť obeťou násilia. Pretože s násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. COVID-19 pominie, no obete násilia – deti, ženy – a nielen v našej starostlivosti budú potrebovať aj vašu podporu a ochranu.