Podporte nás >
Domov - Preventívny program “KOZMO a jeho dobrodružstvá”

Preventívny program “KOZMO a jeho dobrodružstvá”

25. júna 2019

Pracujete s deťmi do 7/8 rokov?
Chcete vedieť, ako hovoriť s deťmi o témach násilia zážitkovou formou? Práve Vám ponúkame vzdelávanie, ktoré Vám umožní realizovať s deťmi Preventívny program “KOZMO a jeho dobrodružstvá” (PP). PP je zameraný na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosocionálneho správania, spolupráce a empatie detí. Špecificky sa PP zameriava na problémy vyčleňovania, posmievania sa a fyzického ubližovania. Jednotlivé témy prinášajú pozitívny spôsob poznania vlastných emócií, stimulujú adekvátne správanie v konkrétnych situáciách. Pretavenie negatívnych tém do pozitívnych  dosahuje PP zážitkovými aktivitami, zameranými na spoluprácu, inklúziu, empatiu a toleranciu.

Rozsah vzdelávania:
60 hodín počas 2 × 2 dní interaktívneho vzdelávania + 1 deň prezentačný

Získate:

  • Zručnosť pracovať s násilím
  • Licenciu oprávňujúcu realizovať PP
  • Interaktívny materiál – KOZMObox

Lektorky:

  • Doc. PaeDr. Barbora Kováčová, PhD. – liečebná pedagogička
  • Mgr. Mariana Kováčová, PhD. – špeciálna pedagogička 
  • Mgr. Andrea Janotková – psychologička
  • Mgr. Silvia Pokusová – psychologička

Zoznámte sa s preventívnym programom – videovizitka TU

Preventívny program je výhradným majetkom organizácie Centrum Slniečko, n.o.. Bez súhlasu ho nie je možné realizovať, kopírovať celý, alebo jeho časti. Vykonávať ho môžu len odborníci, po absolvovaní vzdelávania Centra Slniečko, n.o. na základe bezodplatnej Licenčnej zmluvy.

Aktuálna ponuka vzdelávania s možnosťou prihlásenia sa »»

KONTAKT: educan@centrumslniecko.sk, 0917 469 562

Táto zvýhodnená ponuka je platná pre prvých 10 školení vďaka finančnej podpore partnerov a