Podporte nás >
Domov - Tri mesiace projektu “Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu”

Tri mesiace projektu “Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu”

13. decembra 2017

Centrum Slniečko, n.o. v jednom zo svojich zariadení, už tretí mesiac realizuje projekt, ktorý ponúka komplexný program, ako záchrannú sociálnu sieť pre rizikové deti a rizikové rodiny.  Program je realizovaný najmä v prirodzenom rodinnom prostredí, formou zavedenia nových inovatívnych prvkov vo výchovných a sociálnych programov, za účelom predchádzania umiestňovania deti do zariadení.

Od 1. októbra 2017, bola vďaka projektu „Bližšie k rodine – bližšie k dieťaťu“, realizovanému v Intervenčnom centre, poskytnutá podpora a pomoc 27 deťom a 39 dospelým klientom. Predpokladané ukončenie je naplánované na september 2021. Najčastejším dôvodom, prečo sa na Intervenčné centrum klienti obracajú sú nepriaznivá sociálna situácia, nedostatočné rodičovské zručnosti, predrozvodová a porozvodová situácia, výchovné problémy s deťmi, či rodičovské konflikty. „Ja som Vám taká vďačná, že sem môžem chodiť. Tak moc mi to pomáha“, klientka Silvia, 28 rokov.

Intervenčné centrum poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo ambulantnou a terénnou formou v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom na dieťa, pomoc pri prispôsobení sa na novú situáciu,  podpora empatie vo vzťahu k potrebám a prežívaniu detí a rodičov, nevťahovanie dieťaťa do konfliktov rodičov a podpora nekonfliktného styku dieťaťa s oboma rodičmi po rozvode, pomoc rodinám v kríze pri riešení výchovných, rodinných, sociálnych problémov. Kontaktovanie Intervenčné centrum je možné emailom: ic@centrumslniecko.sk, telefonicky: 0918 347 903, alebo osobne.

Často ruka v ruke so sociálnou podporou je potrebná aj pomoc s materiálnymi potrebami. Vďaka podpore rôznych darcov a dobrodincov sa prostredníctvom Intervenčného centra podarilo pripraviť pre klientov vianočné balíčky, ktoré obsahovali kozmetiku, drogériu, knihy, ale taktiež aj potraviny a ingrediencie na pečenie. Aj vďaka tejto pomoci budú vianočné sviatky pre deti a rodiny, ktorým tím odborníkov v Intervenčnom centre pomáha, o niečo štedrejšie a krajšie.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Viac informácií o prebiehajúcom projekte TU