Partneri - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Partneri

Partneri

Logo-Websupport-partneri Bezplatné poskytnutie hostingového priestoru pre webdomény www.bezmodrin.sk, www.centrumslniecko.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk a mailové adresy pre Centrum Slniečko, n.o.
Zabezpečovanie čistiacich a pracích prostriedkov pre pobytové prevádzky Centra Slniečko, n.o. podľa potrieb zariadení. Február 2017 produkty v objeme cca 600€ a september 2017 produkty v objeme cca 600€.
Od septembra 2017 otvorenie pravidelného mesačného kreditu vo výške 50€ na tovar z produkcie spoločnosti Hyza, a.s. pre potreby jednotlivých prevádzok Centra Slniečko, n.o..
Logo-IKEA-partneri Zaradenie Centra Slniečko medzi päť organizácii do projektu “Spolu s vami” za ktoré mohli členovia IKEA Family hlasovať. Centrum Slniečko sa umiestnilo na druhom mieste = 5000€, ktoré spolu so sumou 2000€ za výhru v hlasovaní zamestnancov IKEA, boli použité na jar 2017 na zariadenie novej kuchyne a jedálne v Krízovom stredisku.
Logo-Deichmann-partneri November/december 2016 podpora 1600€ na rekonštrukciu sociálnych miestností v Krízovom stredisku a máj 2017 podpora 4050€ na rekonštrukciu kuchyne v Krízovom stredisku.
Logo-Orange-partneri Od októbra 2016 poskytnutie pravidelnej 50% zľavy zo sumy za paušály využívané organizáciou.
Logo-Cukru-partneri Trnavské kreatívne štúdio Cukru je partnerom komunikačných výstupov, kampaní, reklamných materiálov Centra Slniečko, ale i Kozma a jeho dobrodružstiev od roku 2015.
Logo-Flowy-partneri Poskytovanie voľných vstupov na školenia a tréningy realizované www.flowy.biz a Oliverom Jakubíkom.
Logo-TESCO-partneri Od decembra 2015 otvorenie pravidelného mesačného kreditu na nákup produktov TESCO pre potreby jednotlivých prevádzok Centra Slniečko, n.o.. Kredit je platný až do odvolania.
Logo-DM-partneri Od septembra 2015 otvorenie pravidelného mesačného kreditu vo výške 100€ na nákup produktov značky DM pre potreby jednotlivých prevádzok Centra Slniečko, n.o.. Kredit je platný až do odvolania.
Logo-Profesia-partneri Bezplatné poskytovanie priestoru v rámci www.profesia.sk na pracovné ponuky v Centrum Slniečko, n.o..
Logo-MVA-partneri Poskytovanie voľného vstupu na školenia a tréningy realizované akadémiou a umiestnenie loga pri kurze s voľným vstupom pre zamestnancov Centra Slniečko.
Logo-Renault-partneri Bezodplatné zapožičanie osobného auta na šesť mesiacov – od októbra 2014 do apríla 2015.
Logo-Shell-partneri Poskytnutie otvorenej karty Shell na sumu 200€ na nákup paliva pre zapožičané auto Renaut.
Logo-Mondelez-partneri Zaradenie Centra Slniečko medzi tri organizácie na Slovensku, za ktoré mohla široká verejnosť hlasovať, koľko financií z poskytnutého balíka firmou Mondelez bude tej ktorej organizácii venované. Hlasovanie prebiehalo od 1.11.2014 do 31.1.2015. Vďaka hlasom, Centrum Slniečko získalo 55%.
Orange 500x500 V čase od 1.10.2014  do 31.12.2014 v predajniach sa zbierali mobily, ktoré spoločnosť Orange premenila na finančnú podporu Centra Slniečko. Dosiahnutá suma 18000€
SOS Levická 500x500 Partnerská škola Centra Slniečko. Pravidelné zabezpečovanie dobrovoľníkov a odborného personálu na všetky akcie a podujatia od roku 2014.